• 0493-693222

Algemene voorwaarden

Peelexpress groepsactiviteiten doet er alles aan uw uitje tot een geslaagde dag te maken. Toch zijn er

zaken waarmee u als opdrachtgever rekening moet houden:


1. Overeenkomst arrangement

Reserveren van activiteiten is vaak noodzakelijk. Reserveren kan zowel telefonisch, schriftelijk per

email als mondeling. Geboekte groepsarrangementen worden schriftelijk bevestigd, de reservering

wordt pas definitief wanneer de aanbetaling gedaan is. Wanneer deze gedaan is geeft u tevens

akkoord te gaan met het afgesproken dagprogramma en de algemene voorwaarden. Het minimaal

aantal bij een arrangement bedraagt 12 personen. Wanneer u met minder personen bent wordt dit

aantal alsnog aan u gefactureerd. U dient minimaal 1 week van tevoren het definitieve aantal

personen door te geven. Mocht het definitief aantal doorgegeven personen alsnog afwijken van het

aantal echt aanwezige personen, worden de buffetkosten (eten en drinken) van het afwezige aantal

alsnog op u verhaald.

2. Betaling

25% direct na reservering, tenzij anders aangegeven. U kunt contant afrekenen of pinnen. Na afloop

van het arrangement kan de factuur in overleg ook op rekening betaald worden. Wij accepteren geen

betaling door middel van een creditkaart.

3. Prijs

Prijzen van activiteiten of arrangementen gelden in principe per persoon (behalve wanneer anders

vermeldt). Bij twijfel gelden de prijzen vermeldt op de website. Peelexpress groepsactiviteiten

behoud zich het recht prijswijzigingen door te voeren wanneer daar aanleiding voor is.

4. Annulering

Bij annulering na reservering bent u het aanbetaalde bedrag van 25% van het totaalbedrag

verschuldigd.

Bij annulering tot 3 weken voor de gereserveerde datum bent u 40% van het totaalbedrag

verschuldigd.

Bij annulering tot 1 week voor de gereserveerde datum bent u 70% van het totaalbedrag

verschuldigd.

Bij niet verschijnen of annulering binnen 1 week voor de reserveringsdatum, bent u 80% van het

totaalbedrag verschuldigd.

Wij raden u aan wanneer u het nodig acht een annuleringsverzekering af te sluiten. Aanbetalingen

worden bij annulering in geen geval terug uitgekeerd.

5. Eten en drinken

Het is verboden zelf meegebrachte etenswaren of drankjes te nuttigen op ons terras, in sommige

gevallen is het na overleg wel toegestaan om tijdens een activiteit of een aparte (buiten)

picknickplaats eigen meegebrachte eten- en drinkwaar te nuttigen.

6. Wijzigingen in arrangement (door overmacht of weersomstandigheden)

Peelexpress groepsactiviteiten behoud zich het recht wijzigingen in het arrangement door te voeren

wanneer dit noodzakelijk is door overmachtredenen. Er zal in dit geval naar een passende oplossing

gezocht worden. Mocht in geval van zéér slecht weer een activiteit niet doorgaan, wordt er in

overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing gezocht die binnen het buget valt. Let

vooraf op de weervooruitzichten en kleed u daar op. Wij hebben eventueel regenponcho’s te koop.

Het is mogelijk dat de activiteiten tijdens een dagprogramma om planningtechnische redenen

omgewisseld kunnen worden met elkaar. In geval van calamiteiten behouden wij ons het voorrecht

om een arrangement te wijzigen of te beëindigen.

7. Aansprakelijkheid

Activiteiten die worden gedaan bij Peelexpress groepsactiviteiten gebeuren op eigen risico.

Peelexpress groepsactiviteiten is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van aanwezigheid

op het terrein van Peelexpress groepsactiviteiten of tijdens een van de activiteiten die gevolgd

kunnen worden. Voorafgaand aan iedere activiteit dient er geluisterd te worden naar de instructies

die worden uitgelegd door een van de medewerkers van Peelexpress groepsactiviteiten. Deze

instructies dienen ook nageleefd te worden gedurende het activiteitenprogramma. Eventuele

schade aan materialen van Peelexpress groepsactiviteiten kan worden verhaald op deelnemers van

het activiteitenprogramma.

8. Klachten

Wij proberen er alles aan te doen uw uitje tot een geslaagde dag te maken. Mocht u toch om welke

reden dan ook een klacht of ontevredenheid hebben, laat het ons dan tijdig weten. Wij kunnen u

hiermee alleen verder helpen wanneer u dit ons laat weten. Er kan altijd in overleg naar een

passende oplossing gezocht worden. Bent u tevreden over onze diensten, zeg het voort!

Peelexpress groepsactiviteiten wensen u alvast een fijn uitje toe!

Wij van Peelexpress groepsactiviteiten vinden de bescherming van de privacy van u als klant erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk en vinden het vanzelfsprekend om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden.
Op 25 mei 2018 verandert er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Bij Peelexpress groepsactiviteiten verwerken we uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

- Voor- en achternaam

- Aantal personen

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Factuur gegevens

Bij Peelexpress groepsactiviteiten verwerken we deze gegevens voor de volgende doelen:

--Het afhandelen van uw betaling

-- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

-- Om goederen en diensten aan te kunnen leveren.
 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bij Peelexpress groepsactiviteiten verstrekken we uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer u niets doet gaan wij er van uit dat wij u mogen blijven mailen en u het eens bent met de gegevens welke wij van u bewaren.

Als u in de toekomst het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens niet meer wilt toestaan, verzoeken wij u een mailtje te sturen naar info@peelexpress.nl

 

 

 

 

 

ACSIwww.campingpas.nlACSI Camping CardHoeve LogiesGastvrij PeellandVVV de Peelwww.wificampings.nlVEKABO